TERMS OF USE

Koşulların Kabulü

 1. Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar ile www.yourstockvideo.com'un (“Yourstockvideo”) zaman zaman bunlarda yapabileceği her türlü değişikliği ya da koyacağı ilave koşulları (toplu olarak “Kullanım Koşulları”) kabul ediyor ve bu koşullara tabi olduğunuzu onaylıyorsunuz. Bu Kullanım Koşullarındaki hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız bu Siteye erişmemeli ve Siteyi kullanmamalısınız.
 2. Yourstockvideo, bu Kullanım Koşullarında zaman içinde değişiklik yapabilir. Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınız, Kullanım Koşullarının mevcut sürümüne ve kullanımınız sırasında Sitede yayınlanan kural ve ilkelere tabi olacaktır. İlgili tarihte geçerli olan koşulları öğrenmek için www.yourstockvideo.com sitesinin ana sayfasındaki “Kullanım Koşulları” bağlantısını düzenli olarak kontrol edin. Bu Kullanım Koşullarındaki herhangi bir hükmü ihlal ederseniz bu Siteye erişim veya Siteyi kullanım lisansınız otomatik olarak feshedilecektir.


Fikri Mülkiyet; Kullanıcılara Sınırlı Lisans

 1. Bu Kullanım Koşullarına, Yourstockvideo ile yaptığınız herhangi bir lisans sözleşmesine ve yasalara uymanız koşuluyla Siteye erişebilirsiniz. Yourstockvideo, Siteyle ilgili tüm hak ve menfaatlerin tek sahibi olarak kalır ve bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı tutar. Yourstockvideo, sadece kendi takdirine dayanarak, istediği zaman, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak, Sitede veya Sitenin bir kısmında değişiklik yapabilir, yerine başka bir içerik koyabilir ya da Siteyi/bir kısmını sonlandırabilir. Yourstockvideo, Siteyi “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu ölçüde” sunmaktadır.
 2. Görseller, Video, Müzik ve ilgili meta veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitedeki tüm içerik (topluca “Yourstockvideo İçeriği”) ve Yourstockvideo İçeriğinin seçimi ve düzenlenme şekli telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Yourstockvideo İçeriğinin yetkisiz kullanımı, söz konusu yasaların ve bu Kullanım Koşullarının ihlali anlamına gelir. Burada ve ya sizinle Yourstockvideo arasında yapılmış ayrı bir lisans sözleşmesinde açıkça öngörülen durumlar dışında Yourstockvideo, Sitenin veya Yourstockvideo İçeriğinin kullanımı için açık veya zımni izin vermez. Site veya herhangi bir Yourstockvideo İçeriği için kopyalama, yeniden yayınlama, çerçeveleme, bağlantı verme, indirme, aktarma, değişiklik yapma, uyarlama, türev çalışma oluşturma, kiralama, ödünç verme, satma, temlik etme, dağıtma, görüntüleme, icra etme, lisans verme, alt lisans verme veya ters mühendislik faaliyetleri yapmamayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Site veya Yourstockvideo İçeriği ile bağlantılı olarak veri madenciliği, robot veya benzer veri ve/veya görsel toplama ve ayıklama yöntemleri kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
 3. Yourstockvideo ile bir lisans sözleşmesi yapmadıkça hiçbir Yourstockvideo İçeriğini indiremez, dağıtamaz, görüntüleyemez ve/veya kopyalayamazsınız.
 4. Yourstockvideo İçeriğinde yer alan hiçbir filigranı ya da telif hakkı bildirimini kaldıramazsınız.


Yourstockvideo Ticari Markaları

 1. Bu Kullanım Şartları uyarınca “Ticari Markalar” tüm teamül hukuku veya tescilli ticari markalar, logolar, hizmet markaları, ticari adlar, Internet etki alanı adları veya Yourstockvideo tarafından şu anda kullanılan veya ileride kullanılabilecek diğer köken işaretleri anlamına gelmektedir.
 2. Bu Kullanım Koşullarında açıkça verilen yetkiler haricinde, burada belirtilenler hiçbir şekilde herhangi bir Yourstockvideo Ticari Markasını kullanma hakkını size vermez ya da size bu hakkın verileceği şeklinde yorumlanmaz.
 3. Yourstockvideo Ticari Markalarını, itibarının zedelenmesine, küçük düşürülmesine veya bu Ticari Markaların veya Yourstockvideo'nun olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek bir şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
 4. Yourstockvideo Ticari Markalarının veya Yourstockvideo tarafından talep edilen Ticari Marka haklarının geçerliliği için rekabet etmeyeceğinizi veya (örneğin; herhangi bir yasal işlem veya başka gerekçelerle) iddiada bulunmayacağınızı, başka kişi ya da kuruma rekabet veya iddiada bulunması için yardımda bulunmayacağınızı, bu kişi veya kurumu teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz.
 5. Yourstockvideo Ticari Markası veya herhangi bir varyasyonunu (yazım hataları dahil) üst düzey etki alanı olup olmadığına bakılmaksızın bir etki alanı adı veya etki alanı adının bir parçası olarak veya meta etiket, anahtar kelime veya başka bir programlama kodu veya veri türü olarak kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
 6. Yourstockvideo'nun önceden alınmış yazılı izni olmadan hiçbir şekilde Yourstockvideo'nun Ticari Markalarına benzer veya bu Markalar ile karıştırılması muhtemel herhangi bir sözcük veya işareti uyarlayamaz ya da kullanamazsınız.
 7. Yourstockvideo web sitesinin sayfa üstbilgileri, özel grafikleri, düğme simgeleri ve komut dosyaları dahil olmak üzere görünüm ve kullanımı Yourstockvideo'nun ticari takdim şekli ve/veya ticari markası veya hizmet markası olup, Yourstockvideo'nun önceden alınmış yazılı izni olmadan tamamen veya kısmi olarak kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.
 8. Yourstockvideo web sitesinde yer alan tüm diğer ticari markalar, ürün adları ve şirket isimleri veya logolar ilgili sahiplerine aittir. Ticari ad, ticari marka, üretici veya tedarikçi ile veya başka bir şekilde herhangi bir ürüne, hizmete, işleme veya diğer bilgilere atıf, açıkça belirtilmediği takdirde Yourstockvideo'nun bunları onayladığı, sponsor olduğu veya tavsiye ettiği anlamına gelmez.
 9. Yourstockvideo'nun ticari markasını, logosunu, Görselini veya Yourstockvideo web sitesine bağlantı sağlayan diğer tescilli Yourstockvideo grafiklerini Yourstockvideo'nun önceden alınmış yazılı izni olmadan kullanamazsınız.
 10. Yourstockvideo 'nun önceden alınmış yazılı izni olmadan Yourstockvideo web sitesi veya herhangi bir Görsele çerçeve veya etkin bağlantı yapamazsınız.


Sağladığınız Bilgiler

 1. Yourstockvideo (veya onun adına hareket eden üçüncü taraflar) Siteyi kullanımınızla ilgili bilgiler toplayabilir. Siteye erişim için kullandığınız üçüncü taraf platformlar, söz konusu üçüncü taraf platformu kullanımınızla ilgili bilgi toplayabilir ve ilgili üçüncü taraf platformla olan anlaşmanıza tabi olarak bu bilgiyi Yourstockvideo’ya verebilir. Yourstockvideo’nun tüm bu bilgileri toplaması ve kullanması her zaman bu Kullanım Koşullarına, Yourstockvideo Gizlilik Politikasına ve geçerli yasalara tabi olacaktır.
 2. Yourstockvideo, adınız ve adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi, içeriği referans yoluyla bu Kullanım Koşullarının bir parçasını teşkil eden Yourstockvideo Gizlilik Bildirimi çerçevesinde kullanacak ve koruyacaktır.


İçeriğiniz

 1. Siteye yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir görsel, video kaydı, metin, ses veya diğer her türlü içerik (“İçeriğiniz”) için şunları garanti ve taahhüt edersiniz: (i) İçeriğinizi Siteye göndermek ve burada belirtilen lisansları vermek için gerekli bütün haklara sahipsiniz; (ii) Yourstockvideo, İçeriğiniz ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraftan lisans almak ve herhangi bir üçüncü tarafa telif hakkı ödemek zorunda olmayacaktır; (iii) İçeriğiniz fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları dahil hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmemektedir ve (iv) İçeriğiniz bu Kullanım Koşullarına ve bütün geçerli kanunlara uygundur.
 2. İçeriğinizi yükleyerek, Yourstockvideo 'ya sınırlı, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş ve İçeriğinizi kopyalama, iletme, dağıtma, herkese açık olarak sunma ve gösterme (şimdi bilinen veya gelecekte oluşturulacak bütün ortamlar yoluyla) hakkı vermiş ve ayrıca Siteyi kullanarak İçeriğinizi görmeniz ve düzenlemenize ve anlaşmazlıklar, hukuki davalar veya soruşturmalar için İçeriğinizi arşivlemeniz veya muhafaza etmenize imkan veren türev çalışmalar yapma hakkı tanımış olursunuz. Yukarıda belirtilen lisanslar, İçeriğinizi Siteden kaldırana kadar geçerli olacaktır ve kaldırılma durumunda lisanslar ticari açıdan makul bir sürede sona erecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, yasal arşivleme/muhafaza etme amaçlarına yönelik lisans süresiz olarak devam edecektir.
 3. Aşağıda tanımlanan türde hiçbir videoyu, görseli, metni, ses kaydını ve başka hiçbir içeriği yükleyemez, gönderemez veya paylaşamazsınız:
  • Herhangi bir üçüncü tarafın telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ya da herhangi bir reklam ya da gizlilik hakkını ihlal eden;
  • Pornografik, aşağılayıcı ya da başka şekilde yasa dışı veya ahlak dışı içeriğe sahip;
  • Reşit olmayanları istismar eden;
  • Yasa dışı ya da şiddet içeren eylemleri tasvir eden:
  • Hayvanlara işkence ya da hayvanlara karşı şiddet tasvir eden;
  • Hileli davranışları teşvik eden ya da aldatıcı reklam veya haksız rekabet iddiasına neden olan; ya da
  • Herhangi bir kanun, mevzuat ya da düzenlemeyi ihlal eden.
 4. Herhangi bir Yourstockvideo İçeriğini, söz konusu Yourstockvideo İçeriği için kullanım lisansı almadan herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Yourstockvideo İçeriğini kullanımınız, Yourstockvideo ile sizin aranızda ayrıca yapılan ilgili lisans sözleşmesine tabi olacaktır. Filigranlı veya lisanssız Yourstockvideo İçeriğinin (tek başına veya bir türev çalışmaya dahil edilmiş olarak) sergilenmesi ve/veya kamuya dağıtılması, telif hakkı ihlali oluşturur.


İhlal İddiaları ve Bildirimleri

 1. Yourstockvideo'nun sağladığı herhangi bir Görsel veya başka bir materyalin size ait veya sizin denetiminizde olan herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız,  Telif Hakkı İhlali Bildirim Esaslarında belirtilen şekilde Yourstockvideo'ya bildirimde bulunabilirsiniz.


Sınırlamalar

 1. Şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:
  • Herhangi bir yasayı veya Yourstockvideo'nun veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edecek hiçbir faaliyette bulunmamalısınız.
  • Siteye erişim ve Sitenin kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasaları veya yönetmelikleri ihlal etmemeli ya da bu Kullanım Koşullarında yasaklanmış olan herhangi bir faaliyette bulunmamalısınız.
  • Yourstockvideo veya herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olarak (gizlilik ve reklam hakları da dahil) hak ihlalinde bulunmak ya da kötüye kullanmak, hakaret etmek, taciz etmek, takip etmek veya tehdit etmek.


Kullanımın Kısıtlanması ve Sona Ermesi

 1. Yourstockvideo, Site ve/veya Yourstockvideo İçeriğinin bütününe veya bir bölümüne erişiminizi önceden haber vermeksizin ya da size karşı bir yükümlülük altına girmeden herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak engelleyebilir, sınırlayabilir, kalıcı ve geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir. Yourstockvideo'nun takdirine göre herhangi bir kişi veya kurumun Siteyi kullanmasını veya Siteden yararlanmasını engelleyen veya kısıtlayan herhangi bir davranışta bulunmanız kesinlikle yasaktır ve bu davranışınız Siteye erişiminizin bildirimde bulunmaksızın sonlandırılmasına yol açabilir.


Üçüncü Taraf Sitelere Bağlantılar

 1. Sitenin bir üçüncü taraf platform aracılığıyla sağlanması veya Yourstockvideo’nun Siteden üçüncü taraf bir platforma bağlantı vermesi ya da üçüncü bir tarafa kendi platformundan Siteye bağlanma izni vermesi durumunda Yourstockvideo’nun açık veya zımni hiçbir garanti vermediğini ve söz konusu üçüncü tarafların veya onların platformlarının içeriği ya da uygulamaları için hiçbir sorumluluk kabul etmediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu platformlar Yourstockvideo’nun kontrolünde değildir ve Yourstockvideo bu bağlantıları sadece size kolaylık olması için vermekte ve/veya bunlara bu amaçla izin vermektedir. Herhangi bir bağlantının kullanılması, Yourstockvideo ile olan bir ilişkiye ya da Yourstockvideo’nun ilgili sayfayı benimsediğine ve ya onayladığına işaret etmez.


Garanti ve Feragatler

 1. Siteyi kullanmanızla ilgili risk size aittir. Site, Yourstockvideo tarafından bu kullanım koşullarıyla “olduğu gibi”; açık, zımni, yasal veya başka bir garanti olmaksızın sağlanmaktadır. Yourstockvideo, ticarete elverişlilik, özel bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siteden sunulan her türlü hizmetle ilgili açık ve zımni garantiyi ve herhangi bir yasa kapsamında ortaya çıkabilecek tüm diğer garantileri açıkça reddeder. Yukarıdaki hükümler kısıtlanmaksızın, Yourstockvideo: (i) Sitenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına; (ii) Siteye kesintisiz erişilebileceğine; (iii) Sitenin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağına; ve (iv) sitedeki, hizmetlerdeki veya materyallerdeki herhangi bir hata veya kusurun düzeltileceğine dair hiçbir garanti vermez. Yourstockvideo, bulunduğunuz yargı alanında Siteye izin verileceğine, gönderdiğiniz herhangi bir İçeriğin Site üzerinden sağlanacağına veya Sitede saklanacağına, Sitenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına veya Yourstockvideo’nun Sitenin belirli bir özelliğini desteklemeye devam edeceğine dair hiçbir beyanda bulunmaz ve garanti vermez. Herhangi bir sorumluluk reddi veya sorumluluk kısıtlamasının geçerli olmadığı durumlarda, tüm geçerli açık, zımni ve yasal garantilerin süresi Siteyi ilk kullandığınız tarihten sonraki otuz (30) günle sınırlı olacak ve bu süreden sonra hiçbir garanti geçerli olmayacaktır.


Tazminat

 1. Davranışlarınızdan, Siteyi kullanmanızdan ya da kullanamamanızdan, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya burada belirtilen herhangi bir beyanı veya garantiyi ihlal etmenizden ya da ihlal ettiğiniz iddiasından,   Yourstockvideo İçeriğini izinsiz kullanmanızdan veya başkasının herhangi bir hakkını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü tazminat talebi, zarar, maliyet, yükümlülük ve masrafa (avukat ücretleri ve yargılama masrafları dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) karşı Yourstockvideo'yu, Yourstockvideo 'nun bağlı ortaklıklarını, iştiraklerini, lisans verenlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, üçüncü taraf bilgi sağlayıcılarını, ürün sağlayan Katılımcılarını ve bağımsız yüklenicilerini koruyacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zarar görmelerini engelleyeceğinizi kabul ediyorsunuz.


Çeşitli

 1. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, görevli Türk Mahkemelerince çözülecektir. Yetkili mahkeme İstanbul mahkemeleridir. Yourstockvideo gerekli gördüğü ve arzu ettiği takdirde size karşı ihtiyati tedbir veya diğer türden tedbirleri almak için herhangi bir yetkili mahkeme huzurunda yasal veya yasalara uygun herhangi bir dava açma veya kovuşturma başlatma hakkına da sahip olacaktır.
 2. Bu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve yine bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır.
 3. Bu Kullanım Koşulları ve Yourstockvideo ile sizin aranızdaki herhangi bir lisans sözleşmesi arasında ihtilaf olması halinde söz konusu sözleşmenin koşulları geçerli olacaktır.
 4. Bu Kullanım Koşulları, herhangi bir tarafın lehine ya da aleyhine olarak yorumlanmamalı; sadece burada kullanılan dilin makul anlamı çerçevesinde yorumlanmalıdır. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer kısımların geçerlilik ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.